AS Vallikraavi Kinnisvara tegevusaladeks on:
– Kinnisvara ost-müük
– Kinnisvara arendus ja projektijuhtimine
– Kinnisvara haldus
– Omanikujärelvalve
– Ehitiste ekspertiiside tegemine
– Ehitusjuhtimine
– Projekteerimine ja projekteerimise juhtimine
– Ekspertiiside tegemine
– Sisekujundusprojektide/lahenduste tegemine
– Detailplaneeringute koostamine
– Kujundus-, haljastus- ja heakorrastusprojektide tegemine
– Rekreatsioonialade (sh teed, platsid, mängu- ja spordiväljakud jm) projekteerimine
– Haljasalade dendroloogiline hindamine
– Vertikaalplaneerimine